Find fondene

Hvor er fondene, som vil give penge til dit projekt?

Det er et essentielt led i fundraisingarbejdet at finde ud af hvilke fonde, der kunne tænkes at støtte ens projekt. Der er forskellige måder at gribe det an på, og det er oplagt at konsultere en af de mange oversigter over fonde og støttemuligheder,  der findes. Her er et par lister, som du kan bruge kvit og frit:

Der findes desuden en række databaser, du kan abonnere på, hvor der er gjort ekstra meget ud af søgefunktioner og forskellige hjælpeværktøjer:

  • Kulturens Kontanter/ fonde.nu – “den største samlede danske online fondsdatabase til kulturbranchen.”
  • Fonde.dk – “Danmarks største online fondsdatabase”
  • Tilskudsbasen.dk – “Danmarks største online database med fonde, puljer og legater fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande”
  • UpFrontNets tilskudsdatabase – “Danmarks ældste og mest gennemprøvede tilskudsdatabase beskriver mere end 500 af de mest relevante tilskudsmuligheder.”
  • Maikens Fundraising Database – “over 450 håndplukkede fonde og deadlines, der særligt støtter kunst, kreative og sociale projekter.”

– det lyder jo ret godt alt sammen, og det kunne være interessant med et separat blogindlæg, der sammenligner nogle af fondsdatabaserne. Det er på min to-do liste.

For næsen af dig

NO9 Electronic Festival takkede deres støtter i 2013

Glem ikke det, der er mest oplagt. Søger du penge til en bog, festival, koncertrække, dukketeaterturné eller andet, så se på venner, kolleger og konkurrenters vellykkede projekter. Se på deres hjemmeside, brochurer eller andet præsentationsmateriale.  Der er sikkert en takkeliste over bidragydere, som måske også vil give til dig!

Et andet nærliggende sted at søge er din kommune og din region. Der er måske endda nogle ansat i kommunen, som kan give dig gode råd og hjælpe på forskellig måde. Mange kommuner har også lister over relevante fonde, eller abonnerer måske på en af de omtalte fondsdatabaser. Se fx Københavns Kommunes liste over private fonde

Du er måske medlem af en fagforening eller en anden interesseorganisation. Mange af dem har egne støtteordninger, som du kan søge, og mange har udmærkede oversigter over relevante støttemuligheder:
Dansk Artist Forbunds liste over fonde med ans. frist
Dansk Artist Forbunds liste over fonde med løbende ans. frist
KODAs liste

Internationale støttemuligheder

Dit projekt har måske en international dimension. Eller måske kan det få det! Der findes gode støttemuligheder til nordiske kulturprojekter. Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond er de største tilskudsgivere, og her er en samlet liste over nordiske støtteordninger

EU’s kulturprogram Creative Europe støtter europæiske kulturprojekter, og Creative Europe Desk Danmark kan yde venlig og professionel hjælp. De audiovisuelle brancher har deres eget EU program som Det Danske Filminstitut vejleder om.

Andre vigtige websites hvor du kan lede efter internationale støttemuligheder, inspiration, partnere mm. er European Cultural Foundation og deres ECF Labs

Der findes også bilaterale fonde mellem Danmark eller Skandinavien og bestemte lande, eksempelvis The American-Scandinavian Foundation og The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation.

Hvis du har planer om et kulturprojekt i samarbejde med et bestemt land, kan landets danske ambassade eller den danske ambassade i det pågældende land muligvis hjælpe dig. Download “The Copenhagen Diplomatic List 2016” her eller find danske ambassader og generalkonsulater i udlandet

Posted

  • On november 02, 2016